1. abborre

  abborre är en art i djurfamiljen abborrfiskar.
 2. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 3. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 4. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 5. bred binnikemask

  bred binnikemask, fiskbandmask , Diphyllobothrium latum, art i klassen bandmaskar.
 6. insjöfiske

  insjöfiske, yrkesmässigt fiske samt sport- och husbehovsfiske i insjöar och vattendrag.
 7. isfiske

  isfiske, fiske från sjö- eller havsis.
 8. fjärsing

  fjärsing, Trachinus draco, art i familjen fjärsingfiskar.
 9. samisk mat

  samisk mat, det av äldre, traditionellt samiska näringsformer präglade kosthållet i Sápmi.

 10. sportfiske

  sportfiske, rekreativt fiske med handredskap där fångsten används endast för det egna behovet.