1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. Abbott och Costello

  Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar, bestående av skådespelarna Bud Abbott och Lou Costello.
 3. abbot

  abbot [ab´- el. ab`-] subst. ~en ~ar ORDLED: abb-ot-en
  Svensk ordbok
 4. Abbot Ice Shelf

  Abbot Ice Shelf, shelf i Antarktis; för belägenhet se topografisk karta Antarktis.
 5. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 6. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 7. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 8. abbotsstift

  abbotsstift, detsamma som abbotsdöme.
 9. abbotsdöme

  abbotsdöme, beteckning för vissa kloster som från karolingisk tid fick feodala rättigheter över sitt godsinnehav, vilka inbegrep rättslig immunitet.
 10. Abbotsford

  Abbotsford, slott i södra Skottland, köpt 1811 av Walter Scott, utbyggt 1817–25 i romantisk medeltidsstil.