1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. abbot

  abbot [ab´- el. ab`-] subst. ~en ~ar ORDLED: abb-ot-en
  Svensk ordbok
 3. Abbot Ice Shelf

  Abbot Ice Shelf, shelf i Antarktis; för belägenhet se topografisk karta Antarktis.
 4. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 5. Abbott och Costello

  Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar, bestående av skådespelarna Bud Abbott och Lou Costello.
 6. abbotsdöme

  abbotsdöme, beteckning för vissa kloster som från karolingisk tid fick feodala rättigheter över sitt godsinnehav, vilka inbegrep rättslig immunitet.
 7. Abbotsford

  Abbotsford, slott i södra Skottland, köpt 1811 av Walter Scott, utbyggt 1817–25 i romantisk medeltidsstil.
 8. abbotsstift

  abbotsstift, detsamma som abbotsdöme.
 9. Abbott Scandinavia AB

  Abbott Scandinavia AB, Solna, företag med verksamhet inom läkemedel och medicinteknisk utrustning, etablerat 1946.
 10. Tony Abbott

  Abbott, Anthony (Tony), född 1957, australisk politiker (konservativ), partiledare för Liberal Party 2009–15, premiärminister 2013–15.