1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. abbotsdöme

  abbotsdöme, beteckning för vissa kloster som från karolingisk tid fick feodala rättigheter över sitt godsinnehav, vilka inbegrep rättslig immunitet.
 3. abbot

  abbot [ab´- el. ab`-] subst. ~en ~ar ORDLED: abb-ot-en
  Svensk ordbok
 4. Abbot Ice Shelf

  Abbot Ice Shelf, shelf i Antarktis; för belägenhet se topografisk karta Antarktis.
 5. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 6. Skämtan om abbotar

  Skämtan om abbotar, benämning på en kort prosasatir som troligen tillkommit i början av 1400-talet och torde ha utländsk förebild.
 7. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 8. Abbott och Costello

  Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar, bestående av skådespelarna Bud Abbott och Lou Costello.
 9. Abbotsford

  Abbotsford, slott i södra Skottland, köpt 1811 av Walter Scott, utbyggt 1817–25 i romantisk medeltidsstil.
 10. abbotsstift

  abbotsstift, detsamma som abbotsdöme.