1. Skämtan om abbotar

  Skämtan om abbotar, benämning på en kort prosasatir som troligen tillkommit i början av 1400-talet och torde ha utländsk förebild.
 2. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 3. Abbott och Costello

  Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar, bestående av skådespelarna Bud Abbott och Lou Costello.
 4. Berenice Abbott

  Abbott [æbət], Berenice, 1898–1991, amerikansk fotograf.

 5. Tony Abbott

  Abbott, Anthony (Tony), född 1957, australisk politiker (konservativ), partiledare för Liberal Party 2009–15, premiärminister 2013–15.

 6. abbot

  abbot [ab´- el. ab`-] subst. ~en ~ar ORDLED: abb-ot-en
  Svensk ordbok
 7. William (Bud) Abbott

  Abbott, William (Bud), 1895–1974, amerikansk skådespelare, bildade tillsammans med Lou Costello det populära komikerparet Abbott och Costello.
 8. Abbot Ice Shelf

  Abbot Ice Shelf, shelf i Antarktis; för belägenhet se topografisk karta Antarktis.
 9. Abbott Scandinavia AB

  Abbott Scandinavia AB, Solna, företag med verksamhet inom läkemedel och medicinteknisk utrustning, etablerat 1946.
 10. biskopsmössa

  biskopsmössa, biskopshatt, liturgisk huvudbonad för biskopar och abbotar i västerlandet, se mitra.