1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 3. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 4. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 5. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 6. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 7. Tony Abbott

  Abbott, Anthony (Tony), född 1957, australisk politiker (konservativ), partiledare för Liberal Party 2009–15, premiärminister 2013–15.

 8. Cannes

  Cannes, stad i Provence–Alpes–Côte d’Azur, sydöstra Frankrike, 30 km sydväst om Nice.

 9. Pantera

  Pantera, amerikansk hårdrockgrupp från Texas, bildad 1981 av bröderna Diamond ”Dimebag” Darrell Abbott ( 1966–2004, gitarr) och Vinnie Paul Abbott ( född 1964, trummor).
 10. Benediktinregeln

  Benediktinregeln, klosterregel författad av Benedictus av Nursia med flitigt utnyttjande av den anonyma Magisterregeln ( Regula Magistri).