1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 3. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 4. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 5. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 6. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 7. Abbott och Costello

  Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar, bestående av skådespelarna Bud Abbott och Lou Costello.
 8. Tony Abbott

  Abbott, Anthony (Tony), född 1957, australisk politiker (konservativ), partiledare för Liberal Party 2009–15, premiärminister 2013–15.

 9. prior

  prior, abbotens ställföreträdare i ett benediktin- och cistercienskloster; föreståndare för ett karmelit- eller dominikankonvent.
 10. benediktiner

  benediktiner, i vidsträckt mening de munkar och nunnor som lovat följa Benediktinregeln.