1. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 2. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 3. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 4. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 5. Skämtan om abbotar

  Skämtan om abbotar, benämning på en kort prosasatir som troligen tillkommit i början av 1400-talet och torde ha utländsk förebild.
 6. Pantera

  Pantera, amerikansk hårdrockgrupp från Texas, bildad 1981 av bröderna Diamond ”Dimebag” Darrell Abbott ( 1966–2004, gitarr) och Vinnie Paul Abbott ( född 1964, trummor).
 7. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 8. kungasagor

  kungasagor (isländska konungasögur), isländsk benämning på medeltida krönikor om nordiska kungar och jarlar, främst norska.
 9. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 10. koptisk-ortodoxa kyrkan

  koptisk-ortodoxa kyrkan, koptiska kyrkan, arabiska Al-kanīsa al-qibtiyya al-urthūduksiyya, den arabiska kristenhetens dominerande kyrka, hörande till de orientaliska kyrkorna.