1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 3. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 4. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 5. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 6. Benediktinregeln

  Benediktinregeln, klosterregel författad av Benedictus av Nursia med flitigt utnyttjande av den anonyma Magisterregeln ( Regula Magistri).
 7. koptisk-ortodoxa kyrkan

  koptisk-ortodoxa kyrkan, koptiska kyrkan, arabiska Al-kanīsa al-qibtiyya al-urthūduksiyya, den arabiska kristenhetens dominerande kyrka, hörande till de orientaliska kyrkorna.
 8. skyddshelgon

  skyddshelgon, skyddspatron, helgon eller ängel som ger namn åt någon eller något och som betraktas som beskyddare.
 9. mitra

  mitra, biskopsmössa, biskopshatt, liturgisk huvudbonad för biskopar och abbotar i västerlandet.
 10. Suger

  Suger (latiniserat Sugerus), 1081–1151, fransk abbot, historieskrivare och statsman, regent under Ludvig VII:s korståg 1147–49.