1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 3. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 4. Skämtan om abbotar

  Skämtan om abbotar, benämning på en kort prosasatir som troligen tillkommit i början av 1400-talet och torde ha utländsk förebild.
 5. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 6. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 7. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 8. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 9. Bela Lugosi

  Lugosi, Bela, egentligen Béla Blaskó, 1882–1956, ungersk-amerikansk skådespelare.
 10. Benediktinregeln

  Benediktinregeln, klosterregel författad av Benedictus av Nursia med flitigt utnyttjande av den anonyma Magisterregeln ( Regula Magistri).