1. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 2. abbotsdöme

  abbotsdöme, beteckning för vissa kloster som från karolingisk tid fick feodala rättigheter över sitt godsinnehav, vilka inbegrep rättslig immunitet.
 3. Abbotsford

  Abbotsford, slott i södra Skottland, köpt 1811 av Walter Scott, utbyggt 1817–25 i romantisk medeltidsstil.
 4. abbotsstift

  abbotsstift, detsamma som abbotsdöme.
 5. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 6. Abbott och Costello

  Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar, bestående av skådespelarna Bud Abbott och Lou Costello.
 7. Berenice Abbott

  Abbott [æbət], Berenice, 1898–1991, amerikansk fotograf.

 8. Tony Abbott

  Abbott, Anthony (Tony), född 1957, australisk politiker (konservativ), partiledare för Liberal Party 2009–15, premiärminister 2013–15.

 9. abbot

  abbot [ab´- el. ab`-] subst. ~en ~ar ORDLED: abb-ot-en
  Svensk ordbok
 10. Skämtan om abbotar

  Skämtan om abbotar, benämning på en kort prosasatir som troligen tillkommit i början av 1400-talet och torde ha utländsk förebild.