1. abbotsdöme

  abbotsdöme, beteckning för vissa kloster som från karolingisk tid fick feodala rättigheter över sitt godsinnehav, vilka inbegrep rättslig immunitet.
 2. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 3. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 4. Abbotsford

  Abbotsford, slott i södra Skottland, köpt 1811 av Walter Scott, utbyggt 1817–25 i romantisk medeltidsstil.
 5. abbotsstift

  abbotsstift, detsamma som abbotsdöme.
 6. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 7. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 8. Skämtan om abbotar

  Skämtan om abbotar, benämning på en kort prosasatir som troligen tillkommit i början av 1400-talet och torde ha utländsk förebild.
 9. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 10. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.