1. abbotsdöme

  abbotsdöme, beteckning för vissa kloster som från karolingisk tid fick feodala rättigheter över sitt godsinnehav, vilka inbegrep rättslig immunitet.
 2. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 3. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 4. abbotsstift

  abbotsstift, detsamma som abbotsdöme.
 5. Monte Cassino

  Monte Cassino, Montecassino, benediktinernas moderkloster, beläget på ett berg invid Cassino i Mellanitalien.
 6. abbot

  abbot [ab´- el. ab`-] subst. ~en ~ar ORDLED: abb-ot-en
  Svensk ordbok