1. abc-bok

  abc-bok [abese`-] subst. ~en abc-böcker ORDLED: abc--bok-en
  Svensk ordbok
 2. alfabetisk poesi

  alfabetisk poesi eller abecedarium, en form av akrostikon.
 3. ABC-bok

  ABC-bok, en typ av nybörjarbok i läsning, i Sverige vanlig från 1600-talet till början av 1900-talet.
 4. tupp

  tupp, sydsvenska och äldre svenska hane, handjuret bland hönsfåglarna, speciellt tamhönsen.
 5. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.

 6. katekes

  katekes, en med sikte på kyrkans undervisning gjord sammanställning av kristendomens centrala trosinnehåll.
 7. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 8. Britt G Hallqvist

  Hallqvist, Britt Gerda, född Nyman, 1914–97, författare, översättare, teol. hedersdoktor i Lund 1983; syster till Arne Nyman.
 9. Peter Arrhenius

  Arrhenius, Peter, född 1970, författare.

 10. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.