1. katekes

  katekes, en med sikte på kyrkans undervisning gjord sammanställning av kristendomens centrala trosinnehåll.
 2. ABC-bok

  ABC-bok, en typ av nybörjarbok i läsning, i Sverige vanlig från 1600-talet till början av 1900-talet.
 3. tupp

  tupp, sydsvenska och äldre svenska hane, handjuret bland hönsfåglarna, speciellt tamhönsen.
 4. Britt G Hallqvist

  Hallqvist, Britt Gerda, född Nyman, 1914–97, författare, översättare, teol. hedersdoktor i Lund 1983; syster till Arne Nyman.
 5. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 6. abc-bok

  abc-bok [abese`-] subst. ~en abc-böcker ORDLED: abc--bok-en
  Svensk ordbok
 7. alfabetisk poesi

  alfabetisk poesi eller abecedarium, en form av akrostikon.
 8. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.

 9. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 10. Peter Arrhenius

  Arrhenius, Peter, född 1970, författare.