1. abchaziska

  abchaziska, språk som tillsammans med abazinska bildar en gren av de nordvästkaukasiska språken.
 2. kaukasiska språk

  kaukasiska språk, samlingsbenämning på inemot 40 språk, fördelade på språkfamiljerna sydkaukasiska (kartvelska), nordvästkaukasiska och nordöstkaukasiska språk.
 3. Georgien

  Georgien, stat i västra Kaukasien, nordvästra Asien.

 4. abazinska

  abazinska, nordvästkaukasiskt språk, närmast besläktat med abchaziska.
 5. Fazil Iskander

  Iskander, Fazil, 1929–2016, abchazisk (ryskspråkig) författare, bosatt i Ryska federationen.

 6. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.