1. abdikation

  abdikation innebär att en kung eller en drottning avgår.
 2. abdikation

  abdikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ab-dik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. Alexander

  Alexander, 1893–1920, grekisk kung.
 4. Élyséepalatset

  Élyséepalatset (franska Palais de l’Élysée), sedan 1873 residens i Paris för franska republikens president, invid Avenue des Champs-Élysées.
 5. Niceto Alcalá Zamora

  Alcalá Zamora, Niceto, 1877–1949, spansk politiker.
 6. Vasatiden

  Vasatiden, period i svensk historia, inledd med Gustav Vasas makttillträde 1521 och avslutad med Kristinas abdikation 1654.
 7. Lola Montez

  Montez, Lola, egentligen Marie Dolores Gilbert, 1818–61, irländsk dansös.
 8. Windsor

  Windsor (efter Windsor Castle, se Windsor [stad i Storbritannien]), sedan 1917 officiellt namn på det brittiska kungahuset, eftersom det tidigare namnet, det tyska Sachsen-Coburg-Gotha, ansågs olämpligt på grund av det då rådande krigstillståndet mellan Storbritannien och Tyskland.
 9. Vinterpalatset

  Vinterpalatset, det forna ryska tsarresidenset, beläget i Sankt Petersburg i anslutning till Eremitaget.
 10. Napoleonkrigen

  Napoleonkrigen, benämning på de krig som fördes under Napoléon Bonaparte (från 1804 Napoleon I) mellan Frankrike och olika koalitioner, i stort sett motsvarande det skede av revolutionskrigen som inleddes med andra koalitionskriget (1798–1801) och som avslutades med Napoleons andra abdikation 1815.