1. abdikation

  abdikation innebär att en kung eller en drottning avgår.
 2. Vasatiden

  Vasatiden, period i svensk historia, inledd med Gustav Vasas makttillträde 1521 och avslutad med Kristinas abdikation 1654.
 3. Napoleonkrigen

  Napoleonkrigen, benämning på de krig som fördes under Napoléon Bonaparte (från 1804 Napoleon I) mellan Frankrike och olika koalitioner, i stort sett motsvarande det skede av revolutionskrigen som inleddes med andra koalitionskriget (1798–1801) och som avslutades med Napoleons andra abdikation 1815.
 4. midsommarkrisen

  midsommarkrisen, benämning på Kungl. Maj:ts behandling av frågan om tillstånd för Engelbrechtdivisionen att transiteras med tåg från Norge, via Sverige, till Finland.

 5. Waterloo

  Waterloo, ort i provinsen Brabant Wallon, Région Wallonne, mellersta Belgien, 12 km söder om Bryssel; 30 000 invånare (2017).

 6. Axel Oxenstierna

  Oxenstierna, Axel, född 16 juni 1583, död 28 augusti 1654, greve, statsman; jämför släktartikel Oxenstierna.
 7. hundra dagarna

  hundra dagarna, i fransk historia benämning på perioden från Napoleon I:s återkomst till Paris från Elba 20 mars 1815 till hans andra abdikation 22 juni samma år.
 8. Gustaf V

  Gustaf V, född 16 juni 1858, död 29 oktober 1950, Sveriges kung från 1907, son till Oscar II och drottning Sofia; jämför släktartikel Bernadotte.
 9. Windsor

  Windsor (efter Windsor Castle, se Windsor [stad i Storbritannien]), sedan 1917 officiellt namn på det brittiska kungahuset, eftersom det tidigare namnet, det tyska Sachsen-Coburg-Gotha, ansågs olämpligt på grund av det då rådande krigstillståndet mellan Storbritannien och Tyskland.
 10. Habsburg

  Habsburg, dynasti, uppkallad efter sitt stamslott med detta namn i den schweiziska kantonen Aargau, där släkten kan beläggas sedan 1000-talet.