1. Vasatiden

  Vasatiden, period i svensk historia, inledd med Gustav Vasas makttillträde 1521 och avslutad med Kristinas abdikation 1654.
 2. abdikation

  abdikation innebär att en kung eller en drottning avgår.
 3. midsommarkrisen

  midsommarkrisen, benämning på Kungl. Maj:ts behandling av frågan om tillstånd för Engelbrechtdivisionen att transiteras med tåg från Norge, via Sverige, till Finland.

 4. Axel Oxenstierna

  Oxenstierna, Axel, född 16 juni 1583, död 28 augusti 1654, greve, statsman; jämför släktartikel Oxenstierna.
 5. Gustaf V

  Gustaf V, född 16 juni 1858, död 29 oktober 1950, Sveriges kung från 1907, son till Oscar II och drottning Sofia; jämför släktartikel Bernadotte.
 6. Habsburg

  Habsburg, dynasti, uppkallad efter sitt stamslott med detta namn i den schweiziska kantonen Aargau, där släkten kan beläggas sedan 1000-talet.
 7. abdikation

  abdikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ab-dik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. Karl V

  Karl V (tyska Karl V.), född 24 februari 1500, död 21 september 1558, tysk–romersk kejsare 1519–56, som Karl I (spanska Carlos I) kung av Kastilien och Aragonien 1516–56, son till Filip I (den sköne) och Johanna (den vansinniga).
 9. Napoleonkrigen

  Napoleonkrigen, benämning på de krig som fördes under Napoléon Bonaparte (från 1804 Napoleon I) mellan Frankrike och olika koalitioner, i stort sett motsvarande det skede av revolutionskrigen som inleddes med andra koalitionskriget (1798–1801) och som avslutades med Napoleons andra abdikation 1815.
 10. Waterloo

  Waterloo, ort i provinsen Brabant Wallon, Région Wallonne, mellersta Belgien, 12 km söder om Bryssel; 30 000 invånare (2017).