1. abdikation

  abdikation innebär att en kung eller en drottning avgår.
 2. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 3. Kristina

  Kristina var drottning av Sverige 1632–1654.

 4. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 5. Vilhelm II

  Vilhelm II (tyska Wilhelm II.), född 27 januari 1859, död 4 juni 1941, tysk kejsare och kung av Preussen 1888–1918, son till kejsar Fredrik III.
 6. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 7. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 8. Nikolaj II

  Nikolaj II, 1868–1918, rysk tsar 1894–1917, son till Alexander  III.
 9. revolutionskrigen

  revolutionskrigen, sammanfattande benämning på de krig som Frankrike (och med Frankrike förbundna stater) förde mot skilda koalitioner 1792–1815, dvs. under franska revolutionen och Napoléon Bonaparte (från 1804 Napoleon I), de senare krigen även kallade Napoleonkrigen; jämför ruta koalitionskrigen.
 10. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).