1. abdomen

  abdomen, hos ryggradsdjuren (inklusive människan): buk eller bukhåla.
 2. abdomen

  abdomen, hos leddjuren: bakkropp (jämför opistosoma).
 3. abdomen

  abdomen [-då´-] subst. ~, plur. ~ el. abdomina, best. plur. abdomina, n-genus el. neutr. ORDLED: abdom-en
  Svensk ordbok
 4. spindeldjur

  spindeldjur, Arachnida, tidigare ibland Arachnoidea, klass palpkäkar med över 85 000 nutida kända arter; det verkliga artantalet kan vara flera gånger större.
 5. kräftdjur

  kräftdjur, Crustacea, understam i stammen leddjur.
 6. abdominal

  abdominal, som hör till abdomen.
 7. buk

  buk, abdomen, nedre delen av bålen.
 8. abdominalben

  abdominalben, extremiteter på bakkroppen, abdomen, hos kräftdjur.
 9. abdominalfötter

  abdominalfötter, extremitetsliknande utskott på bakkroppen, abdomen, hos vissa insektslarver.
 10. thorakoabdominal

  thorakoabdominal, medicinsk term: som berör både brösthålans och bukhålans organ, t.ex. thorakoabdominalt aortaaneurysm (pulsåderbråck).