1. abdomen

  abdomen, hos ryggradsdjuren (inklusive människan): buk eller bukhåla.
 2. spindeldjur

  spindeldjur, Arachnida, tidigare ibland Arachnoidea, klass palpkäkar med över 85 000 nutida kända arter; det verkliga artantalet kan vara flera gånger större.
 3. abdomen

  abdomen, hos leddjuren: bakkropp (jämför opistosoma).
 4. kräftdjur

  kräftdjur, Crustacea, understam i stammen leddjur.
 5. abdominal

  abdominal, som hör till abdomen.
 6. buk

  buk, abdomen, nedre delen av bålen.
 7. abdominalfötter

  abdominalfötter, extremitetsliknande utskott på bakkroppen, abdomen, hos vissa insektslarver.
 8. abdomen

  abdomen [-då´-] subst. ~, plur. ~ el. abdomina, best. plur. abdomina, n-genus el. neutr. ORDLED: abdom-en
  Svensk ordbok
 9. abdominalben

  abdominalben, extremiteter på bakkroppen, abdomen, hos kräftdjur.
 10. thorakoabdominal

  thorakoabdominal, medicinsk term: som berör både brösthålans och bukhålans organ, t.ex. thorakoabdominalt aortaaneurysm (pulsåderbråck).