1. abelsk grupp

  abelsk grupp, kommutativ grupp, kallas en grupp – inom matematiken – om multiplikationen är kommutativ, dvs. om ab =  ba för alla element a och b i gruppen.
 2. gruppteori

  gruppteori, i matematiken läran om grupperna.
 3. ring

  ring, matematisk struktur där en addition och en multiplikation är definierade och där subtraktion alltid kan utföras.
 4. addition

  addition, fundamental matematisk operation.
 5. Sonja Kovalevsky

  Kovalevsky, Sonja, egentligen Sofja Kovalevskaja, född Krjukovskaja, född 15 januari 1850, död 10 februari 1891, rysk matematiker.
 6. Charles Hermite

  Hermite, Charles, 1822–1901, fransk matematiker, professor i Paris 1869–97.
 7. graderad struktur

  graderad struktur, algebraisk struktur (ring, modul etc.) där vissa element har grader.
 8. kvantkromodynamik

  kvantkromodynamik, QCD (av quantum chromo dynamics), teorin för den starka kraftens växelverkan med materia.
 9. Lie-algebra

  Lie-algebra, en icke-associativ algebra, intimt relaterad till begreppet Lie-grupp.
 10. Bernhard Riemann

  Riemann, Bernhard, 1826–66, tysk matematiker.