1. aber

  a´ber subst., plur. ~, neutr.
  Svensk ordbok
 2. Aberdeen

  Aberdeen, stad i Skottland, Storbritannien; 195 000 invånare (2011).
 3. Aberdare

  Aberdare, stad i södra Wales, Storbritannien, 30 km nordväst om Cardiff; 29 700 invånare (2011).
 4. Aberystwyth

  Aberystwyth, stad i grevskapet Dyfed, västra Wales, Storbritannien; 18 100 invånare (2011).
 5. aberration

  aberration, skenbar förändring i riktningen mot stjärnor och andra himlakroppar till följd av att jorden rör sig i förhållande till himlakropparna med en hastighet som inte är försumbar jämfört med ljushastigheten.
 6. aberrant

  aberrant, avvikande från det normala.
 7. aberration

  aberration, benämning på vissa avbildningsfel hos sfäriska linser eller speglar: sfärisk och kromatisk aberration.
 8. aberration

  aberration, i genetiken: avvikande struktur hos kromosom; se kromosomavvikelse.

 9. aberratio ictus

  aberratio ictus, miss, felhugg.
 10. aberdeen angus

  aberdeen angus, nötkreatursras, se angus.