1. Aberdeen

  Aberdeen, stad i Skottland, Storbritannien; 195 000 invånare (2011).
 2. aberratio ictus

  aberratio ictus, miss, felhugg.
 3. aberration

  aberration, skenbar förändring i riktningen mot stjärnor och andra himlakroppar till följd av att jorden rör sig i förhållande till himlakropparna med en hastighet som inte är försumbar jämfört med ljushastigheten.
 4. aberration

  aberration, benämning på vissa avbildningsfel hos sfäriska linser eller speglar: sfärisk och kromatisk aberration.
 5. aberration

  aberration, i genetiken: avvikande struktur hos kromosom; se kromosomavvikelse.

 6. aberdeen angus

  aberdeen angus, nötkreatursras, se angus.
 7. aber

  a´ber subst., plur. ~, neutr.
  Svensk ordbok
 8. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.
 9. Aberystwyth

  Aberystwyth, stad i grevskapet Dyfed, västra Wales, Storbritannien; 18 100 invånare (2011).
 10. aberrant

  aberrant, avvikande från det normala.