1. aberration

  aberration, benämning på vissa avbildningsfel hos sfäriska linser eller speglar: sfärisk och kromatisk aberration.
 2. aberration

  aberration, i genetiken: avvikande struktur hos kromosom; se kromosomavvikelse.

 3. aberration

  aberration, skenbar förändring i riktningen mot stjärnor och andra himlakroppar till följd av att jorden rör sig i förhållande till himlakropparna med en hastighet som inte är försumbar jämfört med ljushastigheten.
 4. aberration

  aberration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ab-err-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. kromosomal aberration

  kromosomal aberration, detsamma som kromosomavvikelse.

 6. sfärisk aberration

  sfärisk aberration, avbildningsfel som uppträder vid enkla linser och sfäriska speglar.
 7. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.
 8. objektiv

  objektiv, inom optiken den lins (det linssystem) som vänds mot målet i kamera, kikare eller mikroskop.
 9. okular

  okular, den lins (det linssystem) i kikare och mikroskop som placeras närmast ögat.
 10. mikroskop

  mikroskop, instrument som ger en förstorad bild av föremål som är för små att studeras med blotta ögat.