1. aberration

  aberration, skenbar förändring i riktningen mot stjärnor och andra himlakroppar till följd av att jorden rör sig i förhållande till himlakropparna med en hastighet som inte är försumbar jämfört med ljushastigheten.
 2. aberration

  aberration, benämning på vissa avbildningsfel hos sfäriska linser eller speglar: sfärisk och kromatisk aberration.
 3. aberration

  aberration, i genetiken: avvikande struktur hos kromosom; se kromosomavvikelse.

 4. kromosomal aberration

  kromosomal aberration, detsamma som kromosomavvikelse.

 5. sfärisk aberration

  sfärisk aberration, avbildningsfel som uppträder vid enkla linser och sfäriska speglar.
 6. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.
 7. aberration

  aberration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ab-err-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. akromatisk lins

  akromatisk lins, lins eller linssystem som korrigerar för den kromatiska aberrationen.
 9. avbildningsfel

  avbildningsfel, term inom optiken: avvikelse från originalet vid avbildning.
 10. apokromat

  apokromat, linssystem som är korrigerat för kromatisk aberration i tre olika färger.