1. aberration

  aberration, benämning på vissa avbildningsfel hos sfäriska linser eller speglar: sfärisk och kromatisk aberration.
 2. aberration

  aberration, i genetiken: avvikande struktur hos kromosom; se kromosomavvikelse.

 3. aberration

  aberration, skenbar förändring i riktningen mot stjärnor och andra himlakroppar till följd av att jorden rör sig i förhållande till himlakropparna med en hastighet som inte är försumbar jämfört med ljushastigheten.
 4. kromosomal aberration

  kromosomal aberration, detsamma som kromosomavvikelse.

 5. sfärisk aberration

  sfärisk aberration, avbildningsfel som uppträder vid enkla linser och sfäriska speglar.
 6. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.
 7. aberration

  aberration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ab-err-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. avbildningsfel

  avbildningsfel, term inom optiken: avvikelse från originalet vid avbildning.
 9. apokromat

  apokromat, linssystem som är korrigerat för kromatisk aberration i tre olika färger.
 10. aplanat

  aplanat, lins som är korrigerad för både sfärisk aberration och koma.