1. aberration

  aberration, benämning på vissa avbildningsfel hos sfäriska linser eller speglar: sfärisk och kromatisk aberration.
 2. aberration

  aberration, i genetiken: avvikande struktur hos kromosom; se kromosomavvikelse.

 3. objektiv

  objektiv, inom optiken den lins (det linssystem) som vänds mot målet i kamera, kikare eller mikroskop.
 4. kromosomavvikelse

  kromosomavvikelse, kromosomrubbning, kromosommutation, kromosomal aberration, förändring av kromosomernas antal eller form.

 5. mikroskop

  mikroskop, instrument som ger en förstorad bild av föremål som är för små att studeras med blotta ögat.
 6. kikare

  kikare, optiskt instrument som ger en förstorad bild av avlägsna föremål.
 7. aberration

  aberration, skenbar förändring i riktningen mot stjärnor och andra himlakroppar till följd av att jorden rör sig i förhållande till himlakropparna med en hastighet som inte är försumbar jämfört med ljushastigheten.
 8. kromosomal aberration

  kromosomal aberration, detsamma som kromosomavvikelse.

 9. sfärisk aberration

  sfärisk aberration, avbildningsfel som uppträder vid enkla linser och sfäriska speglar.
 10. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.