1. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 2. Abessinien

  Abessinien, etiopiska Ḥabesha, arabiska al-Ḥabasha, alternativ benämning på Etiopien.
 3. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.

 4. Haile Sellassie I

  Haile Sellassie I, egentligen Hayle Silase (Hayle Sillase), född 23 juli 1892, död 27 augusti 1975, kejsare av Etiopien 1930–74, son till kejsar Miniliks kusin, ras (prins) Mekonnin Welde Mikael.
 5. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 6. Nationernas förbund

  Nationernas förbund, NF, även kallat Folkförbundet, organisation 1920–46 för internationellt samarbete, skapad av segrarmakterna vid första världskrigets slut.
 7. handelskrig

  handelskrig, åtgärder för att tillfoga en fientlig stats handelsförbindelser största möjliga avbräck.
 8. ekonomiska sanktioner

  ekonomiska sanktioner, handelsembargon, bojkotter, en stats eller internationell organisations avbrytande av ekonomiska förbindelser med annan stat för att uppnå politiska mål eller upprätthålla regler.
 9. abessinier

  abessinier, Abyssinian, brittisk korthårig kattras i raskategori III.
 10. abessinier

  abessinier, befolkningen i Abessinien (Etiopien); av européer använt som benämning på i första hand höglandsbefolkningen i norra och centrala Etiopien.