1. abiotisk

  abiotisk, ord som används om icke-levande inslag i vår värld, såsom berg, luft och vatten, och om processer som inte åstadkoms av levande varelser.
 2. abiotisk

  abiotisk [-biå´-] adj. ~t ORDLED: a-bi-ot-isk
  Svensk ordbok
 3. miljöfaktorer

  miljöfaktorer är allt i ett ekosystem som påverkar de organismer som lever där.

 4. skogsskador

  skogsskador kan vara av abiotisk eller biotisk natur.
 5. biotisk

  biotisk sägs en process eller miljöfaktor vara som åstadkoms av levande varelser.
 6. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 7. biotop

  biotop är den yttre miljö som bestämmer vilka djur och växter som kan leva på en plats.
 8. skytte

  skytte, hos barrträd onormalt omfattande barrfällning orsakad av barrangripande svampar eller abiotiska faktorer som torka eller frost.
 9. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 10. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.