1. abiotisk

  abiotisk, ord som används om icke-levande inslag i vår värld, såsom berg, luft och vatten, och om processer som inte åstadkoms av levande varelser.
 2. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 3. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 4. biotisk

  biotisk sägs en process eller miljöfaktor vara som åstadkoms av levande varelser.
 5. miljöfaktorer

  miljöfaktorer, de förhållanden i en miljö som påverkar de organismer som lever där.
 6. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 7. biotop

  biotop, hemvist, boendemiljö, ekologisk term för ett område som kan beskrivas med hjälp av kemiska och fysikaliska faktorer samt vilken vegetationstyp som dominerar i området.
 8. abiotisk

  abiotisk [-biå´-] adj. ~t ORDLED: a-bi-ot-isk
  Svensk ordbok
 9. skogsskador

  skogsskador kan vara av abiotisk eller biotisk natur.
 10. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.