1. abiturient

    abiturient, beteckning för elev som skall avlägga studentexamen, dvs. går i avgångsklassen (vanligen om elev i det gamla gymnasiet, som avskaffades 1968).
  2. studentexamen

    studentexamen, avgångsexamen från gymnasium. Studentexamen hade sitt ursprung i de avgångs- och inträdesprov som redan på 1600-talet var förutsättningen för övergång från gymnasium till universitet.
  3. abiturient

    abiturien´t subst. ~en ~er ORDLED: abituri-ent-en
    Svensk ordbok