1. ablationsområde

  ablationsområde, en glaciärs avsmältningsområde, där årsbalansen mellan ackumulation och ablation är negativ, dvs. där det sker en nettoförlust av snö och is.
 2. dalglaciär

  dalglaciär, glaciär som till sin utbredning är begränsad av en dalgång, och där glaciärens rörelseriktning styrs av dalens sträckning.
 3. jämviktslinje

  jämviktslinje, inom glaciologin gräns som delar en glaciär i ett övre, högre liggande ackumulationsområde där den årliga nettotillväxten sker, och ett nedre ablationsområde där nettosmältning sker.
 4. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.