1. ablativ

  ablativ, kasus i den latinska grammatiken vilket anger bl.a. riktning från en plats: dom-o ’hemifrån’ (av domus ’hem’).
 2. ablativ

  ab`lativ subst. ~en ~er ORDLED: ab-lat-iv-en
  Svensk ordbok
 3. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.

 4. mongolspråk

  mongolspråk, språkfamilj, ofta sammanförd med turkspråk och manchu-tungusspråk till gruppen altaiska språk.
 5. illativ

  illativ, kasus i bl.a. finska vilket anger riktning in i något: fi. sauna heter i illativ sauna-an ’in i saunan’.
 6. satsförkortning

  satsförkortning, en konstruktion som saknar finit verb men i övrigt fungerar som en bisats.
 7. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.

 8. elativ

  elativ (i anslutning till ablativ, av latin elatus, form av effero ’bära ut’), kasus, bl.a. i finska, som betecknar det som något rör sig ut ur: fi. talo ’hus’ heter i elativ talosta ’ur huset’.
 9. floribus

  floribus , dryckesglas i form av ett ofta meterhögt, mycket smalt rör med en kulliknande utvidgning för drycken nertill.
 10. gerundium

  gerundium, grammatisk term för en infinit verbform med substantivisk funktion och böjning.