1. ablativ

  ablativ, kasus i den latinska grammatiken vilket anger bl.a. riktning från en plats: dom-o ’hemifrån’ (av domus ’hem’).
 2. ablativ

  ab`lativ subst. ~en ~er ORDLED: ab-lat-iv-en
  Svensk ordbok
 3. elativ

  elativ (i anslutning till ablativ, av latin elatus, form av effero ’bära ut’), kasus, bl.a. i finska, som betecknar det som något rör sig ut ur: fi. talo ’hus’ heter i elativ talosta ’ur huset’.
 4. illativ

  illativ, kasus i bl.a. finska vilket anger riktning in i något: fi. sauna heter i illativ sauna-an ’in i saunan’.
 5. floribus

  floribus , dryckesglas i form av ett ofta meterhögt, mycket smalt rör med en kulliknande utvidgning för drycken nertill.
 6. gerundium

  gerundium, grammatisk term för en infinit verbform med substantivisk funktion och böjning.
 7. reguladetri

  reguladetri, räkneregel som anger hur man från att känna tre av fyra tal a, b, c och d, som uppfyller a/ b= c/ d, bestämmer det fjärde.
 8. satsförkortning

  satsförkortning, en konstruktion som saknar finit verb men i övrigt fungerar som en bisats.
 9. latino sine flexione

  latino sine flexione, ett av Giuseppe Peano i början av 1900-talet lanserat konstgjort språk som utgör ett av många försök att ombilda latin till ett internationellt hjälpspråk.
 10. kasus

  kasus, grammatisk term.