1. abnorm

  abnorm, starkt avvikande från det som uppfattas som normalt eller vanligt.
 2. abnorm

  abnorm [-år´m] adj. ~t ORDLED: ab-norm
  Svensk ordbok
 3. abnormpsykologi

  abnormpsykologi, äldre benämning på psykopatologi, den del av den kliniska psykologin som gäller studiet av psykiska störningar och avvikelser.
 4. abnormitet

  abnormite´t subst. ~en ~er ORDLED: ab-norm-itet-en
  Svensk ordbok
 5. glia

  glia, neuroglia, stödjevävnad bestående av gliaceller i hjärna, ryggmärg och ögats näthinna.
 6. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 7. hjärnatrofi

  hjärnatrofi , skrumpning av hjärnan. Därvid blir nervcellerna i hjärnan mindre eller försvinner, varvid hjärnan minskar i storlek.
 8. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 9. mitokondriella sjukdomar

  mitokondriella sjukdomar, sjukdomar vilkas yttringar visats bero på störd funktion i cellernas mitokondrier.
 10. filament

  filament, trådformig cellstruktur av betydelse för vidmakthållandet av cellens form och organisation liksom för dess rörelser.