1. abnorm

  abnorm, starkt avvikande från det som uppfattas som normalt eller vanligt.
 2. abnormpsykologi

  abnormpsykologi, äldre benämning på psykopatologi, den del av den kliniska psykologin som gäller studiet av psykiska störningar och avvikelser.
 3. abnorm

  abnorm [-år´m] adj. ~t ORDLED: ab-norm
  Svensk ordbok
 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 5. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 6. abnormitet

  abnormite´t subst. ~en ~er ORDLED: ab-norm-itet-en
  Svensk ordbok
 7. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 8. glia

  glia, neuroglia, stödjevävnad bestående av gliaceller i hjärna, ryggmärg och ögats näthinna.
 9. elektrofokusering

  elektrofokusering, isoelektrisk fokusering, en form av elektrofores för högupplösande separation av molekyler eller partiklar med pH-beroende elektrisk laddning.
 10. gastrin

  gastrin, ett hormon som förekommer normalt i blodet i två varianter och som är uppbyggt av 13 eller 17 aminosyror.