1. abnorm

  abnorm, starkt avvikande från det som uppfattas som normalt eller vanligt.
 2. abnorm

  abnorm [-år´m] adj. ~t ORDLED: ab-norm
  Svensk ordbok
 3. fettdegeneration

  fettdegeneration, degeneratio adiposa , abnorm ansamling av fett i en vävnad eller en cell.
 4. lymfangiektasi

  lymfangiektasi, abnorm utvidgning av lymfkärlen beroende på en försvagning av kärlens vägg.
 5. neoplasi

  neoplasi, sammanfattande term för abnorm cellförökning som inte betingas av ökat behov av ett visst cellslag.
 6. akrocyanos

  akrocyanos, blåröd missfärgning av händer och/eller fötter, ibland näsa.
 7. elektrofokusering

  elektrofokusering, isoelektrisk fokusering, en form av elektrofores för högupplösande separation av molekyler eller partiklar med pH-beroende elektrisk laddning.
 8. James Marion Sims

  Sims, James Marion, 1813–83, amerikansk gynekolog.
 9. Ovide Decroly

  Decroly, Ovide, 1871–1932, belgisk psykiater, pionjär för skolning av psykiskt abnorma barn.
 10. eldsmärke

  eldsmärke, medfödd, ofarlig kärlmissbildning bestående av en abnorm ansamling av små blodkärl (kapillärer) i övre delen av läderhuden.