1. abnorm

  abnorm, starkt avvikande från det som uppfattas som normalt eller vanligt.
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 3. glia

  glia, neuroglia, stödjevävnad bestående av gliaceller i hjärna, ryggmärg och ögats näthinna.
 4. hysteri

  hysteri, heterogen grupp av psykiska störningar som med modern terminologi omfattar konversions-, somatiserings- och dissociationssyndrom samt histrionisk personlighetsstörning (jämför histrionisk personlighet, konversionssyndrom, somatiseringssyndrom och dissociation).
 5. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 6. blodtransfusion

  blodtransfusion, blodöverföring, tillförsel av blod eller blodbeståndsdelar (blodkomponenter) i blodbanan hos en mottagare.

 7. gibberelliner

  gibberelliner, grupp växthormoner som upptäcktes 1926 i Japan i samband med studiet av rissjukdomen bakanae.
 8. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 9. elektrofokusering

  elektrofokusering, isoelektrisk fokusering, en form av elektrofores för högupplösande separation av molekyler eller partiklar med pH-beroende elektrisk laddning.
 10. gastrin

  gastrin, ett hormon som förekommer normalt i blodet i två varianter och som är uppbyggt av 13 eller 17 aminosyror.