1. abnorm

  abnorm, starkt avvikande från det som uppfattas som normalt eller vanligt.
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 3. glia

  glia, neuroglia, stödjevävnad bestående av gliaceller i hjärna, ryggmärg och ögats näthinna.
 4. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 5. hysteri

  hysteri, heterogen grupp av psykiska störningar som med modern terminologi omfattar konversions-, somatiserings- och dissociationssyndrom samt histrionisk personlighetsstörning (jämför histrionisk personlighet, konversionssyndrom, somatiseringssyndrom och dissociation).
 6. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 7. sickelcellanemi

  sickelcellanemi, ärftlig blodsjukdom som förekommer huvudsakligen hos personer som härstammar från Afrika och Västindien.
 8. neoplasi

  neoplasi, sammanfattande term för abnorm cellförökning som inte betingas av ökat behov av ett visst cellslag.
 9. gastrin

  gastrin, ett hormon som förekommer normalt i blodet i två varianter och som är uppbyggt av 13 eller 17 aminosyror.
 10. filament

  filament, trådformig cellstruktur av betydelse för vidmakthållandet av cellens form och organisation liksom för dess rörelser.