1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. abnorm

  abnorm, starkt avvikande från det som uppfattas som normalt eller vanligt.
 3. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 4. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 5. glia

  glia, neuroglia, stödjevävnad bestående av gliaceller i hjärna, ryggmärg och ögats näthinna.
 6. elektrofokusering

  elektrofokusering, isoelektrisk fokusering, en form av elektrofores för högupplösande separation av molekyler eller partiklar med pH-beroende elektrisk laddning.
 7. gastrin

  gastrin, ett hormon som förekommer normalt i blodet i två varianter och som är uppbyggt av 13 eller 17 aminosyror.
 8. hysteri

  hysteri, heterogen grupp av psykiska störningar som med modern terminologi omfattar konversions-, somatiserings- och dissociationssyndrom samt histrionisk personlighetsstörning (jämför histrionisk personlighet, konversionssyndrom, somatiseringssyndrom och dissociation).
 9. neoplasi

  neoplasi, sammanfattande term för abnorm cellförökning som inte betingas av ökat behov av ett visst cellslag.
 10. kastrering

  kastrering, avlägsnande av testiklar eller äggstockar för att hindra bildningen av könshormoner (testosteron hos mannen och östrogener hos kvinnan) från dessa.