1. abnorm

  abnorm, starkt avvikande från det som uppfattas som normalt eller vanligt.
 2. abnorm

  abnorm [-år´m] adj. ~t ORDLED: ab-norm
  Svensk ordbok
 3. fettdegeneration

  fettdegeneration, degeneratio adiposa , abnorm ansamling av fett i en vävnad eller en cell.
 4. lymfangiektasi

  lymfangiektasi, abnorm utvidgning av lymfkärlen beroende på en försvagning av kärlens vägg.
 5. neoplasi

  neoplasi, sammanfattande term för abnorm cellförökning som inte betingas av ökat behov av ett visst cellslag.
 6. eldsmärke

  eldsmärke, medfödd, ofarlig kärlmissbildning bestående av en abnorm ansamling av små blodkärl (kapillärer) i övre delen av läderhuden.
 7. akrocyanos

  akrocyanos, blåröd missfärgning av händer och/eller fötter, ibland näsa.
 8. trombocytantikroppar

  trombocytantikroppar, antikroppar riktade mot antigen på ytan av trombocyter (blodplättar).
 9. osteogenesis imperfecta

  osteogenesis imperfecta, OI, benämning på en grupp sjukdomar som karakteriseras av i regel ärftliga rubbningar i syntesen av kollagen.
 10. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).