1. abnormpsykologi

    abnormpsykologi, äldre benämning på psykopatologi, den del av den kliniska psykologin som gäller studiet av psykiska störningar och avvikelser.
  2. klinisk psykologi

    klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
  3. Ruth Rendell

    Rendell, Ruth, från 1997 Baroness Rendell of Babergh (Lady Rendell), 1930–2015, brittisk författare, från 1986 även med pseudonymen Barbara Vine.