1. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 2. nekros

  nekros, celldöd som sker av yttre orsaker.

 3. eunuck

  eunuck, medicinskt sett en vuxen man med bristfällig testikelfunktion och låg testosteronkoncentration i blodet sedan barndomen.
 4. nymfomani

  nymfomani, abnormt ökad sexuell lust och aktivitet hos kvinnor.
 5. parestesi

  parestesi ’förnimmelse’), obehaglig känselstörning som uppfattas som stickningar eller myrkrypningar i huden.
 6. hyperreflexi

  hyperreflexi, abnormt stark reflexretbarhet som uppstår när normalt hämmande nervimpulser minskar eller upphör på grund av sjukdom eller skada inom hjärnan eller ryggmärgen.
 7. apbrödsväxter

  apbrödsväxter, Bombacaceae, familj tvåhjärtbladiga växter som förekommer i tropiska trakter och särskilt i Sydamerikas regnskogar.
 8. Gilberts syndrom

  Gilberts syndrom, ett ärftligt tillstånd där gallfärgämnet (bilirubin) i blod inte kan omhändertas av levern på ett normalt sätt.
 9. gibberelliner

  gibberelliner, grupp växthormoner som upptäcktes 1926 i Japan i samband med studiet av rissjukdomen bakanae.
 10. tyreotoxikos

  tyreotoxikos, giftstruma, sjukdom, betydligt vanligare hos kvinnor än hos män, orsakad av överfunktion av sköldkörteln.