1. abolitionism

  abolitionism, motstånd mot slaveriet som började växa fram under senare delen av 1700-talet.
 2. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 3. abolitionism

  abolitionism, internationell rörelse vars syfte var att avskaffa reglementerad och annan prostitution.
 4. abolitionism

  abolitionism [-ʃonis´m] subst. ~en ORDLED: abol-it-ion-ism-en
  Svensk ordbok
 5. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 6. prostitution

  prostitution, att minst två parter säljer och köper sexuella tjänster där ersättning är en förutsättning för tjänsten.

 7. Anne Knight

  Knight, Anne, 1786–1862, brittisk slaverimotståndare och förkämpe för kvinnliga rättigheter.