1. abonnemang

  abonnemang, beställning och betalning i förväg för rätten till en serie av likartade tjänster eller varor under en viss tid, t.ex. teaterplatser eller tidningar.
 2. abonnemang

  abonnemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: abonne-mang-et
  Svensk ordbok
 3. public service

  public service, TV och radio som är politiskt, ekonomiskt och religiöst oberoende samt drivs utan vinstsyfte och utan direkt inflytande från offentliga eller privata aktörer.

 4. abonnemangsavtal

  abonnemangsavtal, avtal om tjänster m.m. som ska utföras vid periodiskt återkommande tillfällen, t.ex. återkommande service i ett hus.
 5. presstöd

  presstöd, statliga indirekta och direkta åtgärder för att påverka utgivningen av dagstidningar.

 6. nyhetsbyrå

  nyhetsbyrå, företag som insamlar, skriver, översätter och förmedlar nyheter nationellt och internationellt till press, radio och TV samt näringsliv, företag, intresseorganisationer m.fl.

 7. prenumeration

  prenumeration, för viss tidsperiod – månad, halvår, helår – beställd och i förskott betald tidning, tidskrift eller bokverk.
 8. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 9. charter

  charter, högtidligt, rättsligt dokument; hyra eller abonnemang av transportmedel som flygplan, buss eller fartyg under en bestämd tidsperiod.
 10. pushteknik

  pushteknik, engelska push technology, i datasammanhang en teknik där en server automatiskt skickar data över internet utan att mottagaren har efterfrågat dem.