1. abonnemang

  abonnemang, beställning och betalning i förväg för rätten till en serie av likartade tjänster eller varor under en viss tid, t.ex. teaterplatser eller tidningar.
 2. abonnemang

  abonnemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: abonne-mang-et
  Svensk ordbok
 3. abonnemangsavtal

  abonnemangsavtal, avtal om tjänster m.m. som ska utföras vid periodiskt återkommande tillfällen, t.ex. återkommande service i ett hus.
 4. nyhetsbyrå

  nyhetsbyrå, företag som insamlar, skriver, översätter och förmedlar nyheter nationellt och internationellt till press, radio och TV samt näringsliv, företag, intresseorganisationer m.fl.

 5. presstöd

  presstöd, statliga indirekta och direkta åtgärder för att påverka utgivningen av dagstidningar.
 6. prenumeration

  prenumeration, för viss tidsperiod – månad, halvår, helår – beställd och i förskott betald tidning, tidskrift eller bokverk.
 7. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 8. USA Today

  USA Today, amerikansk nyhetstidning, startad 1982 av Gannett Company, Inc. som USA:s första riksspridda tidning.
 9. video-on-demand

  video-on-demand, VOD, beställvideo, tjänst som möjliggör för användare att på begäran se TV-program eller film i TV, dator, läsplatta eller mobil. Tjänsterna finns såväl kostnadsfria som via abonnemang eller som betalning per program.
 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.