1. abonnemang

  abonnemang, beställning och betalning i förväg för rätten till en serie av likartade tjänster eller varor under en viss tid, t.ex. teaterplatser eller tidningar.
 2. public service

  public service, TV och radio som är politiskt, ekonomiskt och religiöst oberoende samt drivs utan vinstsyfte och utan direkt inflytande från offentliga eller privata aktörer.

 3. prenumeration

  prenumeration, för viss tidsperiod – månad, halvår, helår – beställd och i förskott betald tidning, tidskrift eller bokverk.
 4. nyhetsbyrå

  nyhetsbyrå, företag som insamlar, skriver, översätter och förmedlar nyheter nationellt och internationellt till press, radio och TV samt näringsliv, företag, intresseorganisationer m.fl.

 5. presstöd

  presstöd, statliga indirekta och direkta åtgärder för att påverka utgivningen av dagstidningar.

 6. HBO

  HBO, Home Box Office, amerikanskt TV-bolag och USA:s första kabel-TV-nätverk, grundat av medieföretaget Time Inc. 1972 och ägt av Time Warner Inc.

 7. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 8. USA Today

  USA Today, amerikansk nyhetstidning, startad 1982 av Gannett Company, Inc. som USA:s första riksspridda tidning.
 9. video on demand

  video on demand, VOD, beställvideo, tjänst som möjliggör för användare att på begäran se TV-program eller film i TV, dator, läsplatta eller mobil.

 10. abonnemang

  abonnemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: abonne-mang-et
  Svensk ordbok