1. IPRED-lagen

    IPRED-lagen, av Intellectual Property Rights Enforcement Directive, nedladdningslagen, fildelningslagen, vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009 och som syftar till att göra det lättare att ingripa mot olaglig fildelning.

  2. SIM-kort

    SIM-kort, subscriber identity module, elektroniskt kort utfärdat av en mobiltelefonanvändares operatör och avsett att monteras i en mobil enhet.