1. abonnemangsavtal

  abonnemangsavtal, avtal om tjänster m.m. som ska utföras vid periodiskt återkommande tillfällen, t.ex. återkommande service i ett hus.
 2. abonnemang

  abonnemang, beställning och betalning i förväg för rätten till en serie av likartade tjänster eller varor under en viss tid, t.ex. teaterplatser eller tidningar.
 3. public service

  public service, TV och radio som är politiskt, ekonomiskt och religiöst oberoende samt drivs utan vinstsyfte och utan direkt inflytande från offentliga eller privata aktörer.

 4. nyhetsbyrå

  nyhetsbyrå, företag som insamlar, skriver, översätter och förmedlar nyheter nationellt och internationellt till press, radio och TV samt näringsliv, företag, intresseorganisationer m.fl.

 5. prenumeration

  prenumeration, för viss tidsperiod – månad, halvår, helår – beställd och i förskott betald tidning, tidskrift eller bokverk.
 6. presstöd

  presstöd, statliga indirekta och direkta åtgärder för att påverka utgivningen av dagstidningar.

 7. HBO

  HBO, Home Box Office, amerikanskt TV-bolag och USA:s första kabel-TV-nätverk, grundat av medieföretaget Time Inc. 1972 och ägt av Time Warner Inc.

 8. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 9. USA Today

  USA Today, amerikansk nyhetstidning, startad 1982 av Gannett Company, Inc. som USA:s första riksspridda tidning.
 10. charter

  charter, högtidligt, rättsligt dokument; hyra eller abonnemang av transportmedel som flygplan, buss eller fartyg under en bestämd tidsperiod.