1. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 2. energitaxa

  energitaxa, fastställd prislista för leverans av el och annan ledningsbunden energi såsom fjärrvärme och fjärrkyla.
 3. OTT

  OTT, förkortning för engelska over the top, operatörsoberoende tjänster i form av TV, video, ljud eller meddelanden som av en fristående distributör sänds ut till användare via data-, tele- eller kabelnätet. 

 4. effektvakt

  effektvakt, apparat som övervakar den sammanlagda elförbrukningen i en fastighet.
 5. TV 8

  TV 8, TV-kanal, startad 1997 av investmentbolaget Ratos, ursprungligen med fokus på naturprogram, dokumentärer och samhällsprogram med politisk och ekonomisk inriktning.

 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. betal-TV

  beta`l-TV subst. ~-n ORDLED: be-tal--TV
  Svensk ordbok