1. abonnent

  abonnen´t subst. ~en ~er ORDLED: abonn-ent-en
  Svensk ordbok
 2. abonnentväxel

  abonnentväxel, telefonväxel hos ett företag e.d., avsedd såväl för interna samtal som för utväxling av samtal över det allmänna telefonnätet.
 3. abonnentlås

  abonnentlås, lås som kan öppnas bara när två nycklar används samtidigt, t.ex. lås till vissa bankers uthyrningsfack.
 4. abonnenttelegrafi

  abonnenttelegrafi, äldre benämning på telex.
 5. servisledning

  servisledning, ledning för t.ex. el, vatten, avlopp eller gas mellan fördelningsnätet och den enskilda abonnenten.
 6. telefonväckning

  telefonväckning, tjänst inom telefonin: abonnenten beställer väckning och anger önskad tidpunkt.
 7. motringning

  motringning, telefonifunktion som innebär att en abonnent kan bli uppkopplad till en annan abonnent utan att själv stå för kostnaden.
 8. lokalstation

  lokalstation, inom telefonin telefonväxel till vilken abonnenter är direkt anslutna, i motsats till förmedlingsstationer, som enbart förmedlar samtal mellan telefonstationer.
 9. förmedlingsstation

  förmedlingsstation, telestation i det publika telenätet vilken i huvudsak länkar samman andra telefonstationer.
 10. ISDN

  ISDN, integrated services digital network, världsstandard för det allmänna telefonnätet.