1. abonnent

  abonnen´t subst. ~en ~er ORDLED: abonn-ent-en
  Svensk ordbok
 2. servisledning

  servisledning, ledning för t.ex. el, vatten, avlopp eller gas mellan fördelningsnätet och den enskilda abonnenten.
 3. telefonväckning

  telefonväckning, tjänst inom telefonin: abonnenten beställer väckning och anger önskad tidpunkt.
 4. lokalstation

  lokalstation, inom telefonin telefonväxel till vilken abonnenter är direkt anslutna, i motsats till förmedlingsstationer, som enbart förmedlar samtal mellan telefonstationer.
 5. motringning

  motringning, telefonifunktion som innebär att en abonnent kan bli uppkopplad till en annan abonnent utan att själv stå för kostnaden.
 6. förmedlingsstation

  förmedlingsstation, telestation i det publika telenätet vilken i huvudsak länkar samman andra telefonstationer.
 7. ekospärr

  ekospärr, utrustning som används i telenät för att hindra reflekterade talströmmar från mottagarsidan från att gå tillbaka och därmed ge upphov till besvärande ekon i den talandes hörlur.
 8. ISDN

  ISDN, integrated services digital network, världsstandard för det allmänna telefonnätet.
 9. PABX

  PABX, private automatic branch exchange, abonnentväxel, telefonväxel för större abonnenter, främst företag.
 10. MD 110

  MD 110, samlingsnamn på en familj telefonväxlar, s.k. företagsväxlar eller PABX (Private Branch Exchange).