1. abonnent

  abonnen´t subst. ~en ~er ORDLED: abonn-ent-en
  Svensk ordbok
 2. servisledning

  servisledning, ledning för t.ex. el, vatten, avlopp eller gas mellan fördelningsnätet och den enskilda abonnenten.
 3. telefonväckning

  telefonväckning, tjänst inom telefonin: abonnenten beställer väckning och anger önskad tidpunkt.
 4. motringning

  motringning, telefonifunktion som innebär att en abonnent kan bli uppkopplad till en annan abonnent utan att själv stå för kostnaden.
 5. lokalstation

  lokalstation, inom telefonin telefonväxel till vilken abonnenter är direkt anslutna, i motsats till förmedlingsstationer, som enbart förmedlar samtal mellan telefonstationer.
 6. Larmtjänst AB

  Larmtjänst AB, LT, Stockholm, säkerhets- och bevakningsföretag med speciell inriktning på restvärdesräddning.
 7. förmedlingsstation

  förmedlingsstation, telestation i det publika telenätet vilken i huvudsak länkar samman andra telefonstationer.
 8. Datex

  Datex, svenskt publikt datornät, vilket togs i drift i början av 1980-talet.
 9. ISDN

  ISDN, integrated services digital network, världsstandard för det allmänna telefonnätet.
 10. ekospärr

  ekospärr, utrustning som används i telenät för att hindra reflekterade talströmmar från mottagarsidan från att gå tillbaka och därmed ge upphov till besvärande ekon i den talandes hörlur.