1. telefon

  telefon, telefonapparat, abonnentutrustning för telefoni.
 2. teleteknik

  teleteknik, samlande benämning på de tekniska ämnesområden som används i olika former av telekommunikationssystem.

 3. teleledning

  teleledning, ledning avsedd för telekommunikation.
 4. bredbandskommunikation

  bredbandskommunikation, i dagligt tal bredband, överföring av till exempel data, bild eller video över ett kommunikationsnät som medger möjligheter till höghastighetskommunikation.

 5. gruppväljare

  gruppväljare, ett av delsystemen i en telefonstation.
 6. ADSL

  ADSL, asymmetric digital subscriber line, teknik för överföring av data med hög hastighet över vanliga teleledningar.

 7. telefoni

  telefoni, teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska eller optiska signaler eller radiosignaler.