1. kortnummerval

    kortnummerval, inom telefoni möjlighet att ersätta telefonnummer om 5 till upp emot 15 siffror (lokal-, riks-, eller utlandsnummer) med ett ett-, två- eller tresiffrigt nummer, föregånget av en speciell symbol.
  2. riktnummer

    rik`tnummer subst. riktnumret, plur. ~, best. plur. riktnumren el. ~na ORDLED: rikt--numr-et
    Svensk ordbok