1. abonnent

  abonnen´t subst. ~en ~er ORDLED: abonn-ent-en
  Svensk ordbok
 2. servisledning

  servisledning, ledning för t.ex. el, vatten, avlopp eller gas mellan fördelningsnätet och den enskilda abonnenten.
 3. telefonväckning

  telefonväckning, tjänst inom telefonin: abonnenten beställer väckning och anger önskad tidpunkt.
 4. motringning

  motringning, telefonifunktion som innebär att en abonnent kan bli uppkopplad till en annan abonnent utan att själv stå för kostnaden.
 5. lokalstation

  lokalstation, inom telefonin telefonväxel till vilken abonnenter är direkt anslutna, i motsats till förmedlingsstationer, som enbart förmedlar samtal mellan telefonstationer.
 6. förmedlingsstation

  förmedlingsstation, telestation i det publika telenätet vilken i huvudsak länkar samman andra telefonstationer.
 7. ISDN

  ISDN, integrated services digital network, världsstandard för det allmänna telefonnätet.
 8. stamnät

  stamnät, engelska backbone, inom datorteknik huvudledningar i ett datanätverk som förgrenas i lokala nätverk.
 9. ekospärr

  ekospärr, utrustning som används i telenät för att hindra reflekterade talströmmar från mottagarsidan från att gå tillbaka och därmed ge upphov till besvärande ekon i den talandes hörlur.
 10. MD 110

  MD 110, samlingsnamn på en familj telefonväxlar, s.k. företagsväxlar eller PABX (Private Branch Exchange).