1. abonnera

  abonne´ra verb ~de ~t ORDLED: abonn-er-ar SUBST.: abonnerande, abonnering; abonnemang
  Svensk ordbok
 2. poddsändning

  poddsändning, engelska podcasting, publicering på internet samt streaming och nedladdning av ljud och film med RSS-teknik (se RSS).

 3. fjärrkyla

  fjärrkyla, kylsystem som omfattar många byggnader med kylbehov för luftkonditionering sommartid.
 4. samdistribution

  samdistribution, gemensam distribution av konkurrerande företags produkter.
 5. taltidning

  taltidning, tidning som får abonneras av synskadade, afatiker, dyslektiker och funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en tidning.

 6. folkteater

  folkteater, ett i teaterdebatten flitigt använt, värdeladdat och svårbestämt begrepp.
 7. abonnemang

  abonnemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: abonne-mang-et
  Svensk ordbok
 8. dekoder

  dekoder [-kå´d-] subst. ~n dekodrar ORDLED: de-kod-ern
  Svensk ordbok