1. poddsändning

  poddsändning, engelska podcasting, publicering på internet samt streaming och nedladdning av ljud och film med RSS-teknik (se RSS).

 2. abonnera

  abonne´ra verb ~de ~t ORDLED: abonn-er-ar SUBST.: abonnerande, abonnering; abonnemang
  Svensk ordbok
 3. samdistribution

  samdistribution, gemensam distribution av konkurrerande företags produkter.
 4. taltidning

  taltidning, tidning som får abonneras av synskadade, afatiker, dyslektiker och funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en tidning.
 5. fjärrkyla

  fjärrkyla, kylsystem som omfattar många byggnader med kylbehov för luftkonditionering sommartid.
 6. folkteater

  folkteater, ett i teaterdebatten flitigt använt, värdeladdat och svårbestämt begrepp.
 7. abonnemang

  abonnemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: abonne-mang-et
  Svensk ordbok
 8. dekoder

  dekoder [-kå´d-] subst. ~n dekodrar ORDLED: de-kod-ern
  Svensk ordbok