1. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 2. ab origine

  ab origine, från ursprunget, från (första) början.
 3. aboriginer

  aboriginer [-gi´-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ab-orig-in-er
  Svensk ordbok
 4. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 5. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

 6. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.
 7. Tasmanien

  Tasmanien, delstat i Australien; 67 800 km2, 516 600 invånare (2015), varav 26 100 aboriginer.

 8. gravskick

  gravskick, sätt att begrava de döda.
 9. reservat

  reservat, område avsatt för ursprungsbefolkning.
 10. australier

  australier, benämning på invånare i Australien i allmänhet och även på aboriginer, landets urinvånare.